+48 605 442 227 aneta.glass@koena.pl
Dzień zdrowia w firmie – projekt tak wdzięczny jak i bardzo odpowiedzialny. Czy to w formie jednodniowego eventu, wyjazdu integracyjnego czy – najbardziej efektywnie – złożonego programu prozdrowotnego ważne, by cieszył ale i edukował, budując wśród pracowników świadomość holistycznego podejścia do zdrowia, które przecież nie kończy się tylko na nie chorowaniu, a – jak trafnie zdefiniowała Światowa Organizacja Zdrowia – jest to „stan pełnej fizycznej, duchowej i społecznej pomyślności, stan dobrego samopoczucia – dobrostan, a nie tylko brak choroby, defektów fizycznych, czy niedomagań”.* Dodatkowo, dni zdrowia w firmie wymagają inwestycji, która musi się pracodawcy opłacać. I opłaca. Troska o zdrowie kapitału ludzkiego to konieczny element strategii świadomej organizacji, bo efektywnie zrealizowany program prozdrowotny jest w stanie osiągnąć kilka najważniejszych celów, które przyniosą mierzalne dla firmy efekty.

CEL 1 – budowanie prozdrowotnej świadomości u pracowników

Zadaniem edukacji zdrowotnej pracowników jest nie tylko poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zdrowia ale i wzbudzenie potrzeby zadbania o nie holistycznie. Społeczeństwo się starzeje, z czego zdają sobie sprawę tak pracodawcy jak i pracownicy. Z badania przeprowadzonego przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA) wynika, że aż ponad 90% respondentów jest zdania, że zagadnienia dotyczące opieki zdrowotnej są bardzo ważne dla ich pozostania na rynku pracy**. Z kolei w badaniu Bupa „Attitudes towards ageing” aż 68% ankietowanych chciałoby, żeby firma pomogła im zadbać o zdrowie i kondycję**, co pozwoliłoby im być długo aktywnymi zawodowo.

CEL 2 – realny zysk dla firmy

Zbudowanie prozdrowotnej świadomości u pracowników skutkuje efektem domino korzyści dla pracodawcy. Zdrowy pracownik to pracownik zadowolony. A nic tak nie sprzyja efektywności i zaangażowaniu w pracę jak dobre samopoczucie. W badaniach przeprowadzonych na potrzeby międzynarodowego raportu Bupa „Zdrowie w miejscu pracy” aż 66% badanych jest zdania, że ich efektywność zależy od stanu zdrowia**. Zdrowy zespół obniża koszty absencji chorobowych I składek na ubezpieczenia zdrowotne, a dzięki wzrostowi jego efektywności – przynosi realny zysk dla firmy. CEL 3 – lojalizacja pracowników Największą wartością firmy są ludzie. Samo wynagrodzenie nie wystarczy, by czuli się oni ważni dla firmy. Dni zdrowia są odpowiedzią na te potrzeby. Nic tak nie buduje lojalności i przywiązania do pracodawcy, jak świadomość, że dba on nie tylko o nasz rozwój zawodowy ale i zaspokaja nasze indywidualne potrzeby, dbając o nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Pracownik odpowiada na taką troskę dwojako. Jest zdrowszy więc efektywniejszy. Jest zaopiekowany więc bardziej zaangażowany. Przygotowany w 2014 roku raport instytutu badawczego Gallupa „Globalny rynek pracy” popiera powyższe stwierdzenie badaniami, które pokazują, że produktywność zaangażowanych pracowników wzrasta nawet o 20% i generuje przez to o tyleż samo większe zyski.***

CEL 4 – Employer Branding

Dziś decyzjami zawodowymi nie zawsze rządzą pieniądze. Poszukujący pracy często decydują się na te same lub mniejsze wynagrodzenie, stawiając przede wszystkim na atmosferę pracy u przyszłego pracodawcy, benefity pozapłacowe czy stopień zaangażowania w wellness korporacyjny. Dni zdrowia w firmie są jednym z elementów budujących pożądany Employer Branding, który zdaniem aż 77% ankietowanych znacznie ułatwia przyciąganie do organizacji talentów,**** szczególnie, że szybko i naturalnie rozchodzi się po rynku pracy dzięki autentycznym ambasadorom – zadowolonym pracownikom. *** Organizacja dni zdrowia w firmie to jeden z elementów naszego portfolio usług. Zachęcamy do kontaktu i spotkania, podczas którego opowiemy o narzędziach, które wzmacniają lub budują od podstaw świadomość zdrowia wśród pracowników. Ich skuteczność jest gwarancją zysku z inwestycji. Abstrahując od tego, że inwestycja w ludzi zawsze się opłaca. * http://www.nfz-warszawa.pl/index/promocja_zdrowia/zdrowie [dostęp: 20.09.2014] ** http://www.portalemedyczne.pl/6867/8046/medycyna-pracy-do-reformy/ *** http://nf.pl/manager/zdrowie-pracownika-to-zysk-firmy,,46874,38 **** http://hrminstitute.pl/dane/raporty/HRMI_raport_EB_2015.pdf