+48 605 442 227 aneta.glass@koena.pl

Stres w pracy

Stres w pracy to jedno z najbardziej powszechnych zagrożeń związanych z pracą i zaraz po hałasie, główny czynnik, który zdaniem pracowników szkodzi zdrowiu. Ponad 1/3 Polaków uskarża się na stres w miejscu pracy. Dotyka on wszystkich, z tendencją wzrostową wśród osób piastujących wyższe stanowiska i – co wynika z demografii zatrudnienia w ogóle – częściej jednak mężczyzn.  

Co stresuje pracownika?

Stresują nas: – czynniki fizyczne w miejscu pracy – temperatura w biurze, sposób ustawienia i oświetlania biurka, ergonomia miejsca pracy, sprzęt, na którym pracujemy – jego jakość i bezpieczeństwo i – czynniki społeczne związane z warunkami zatrudnienia i relacjami – pensja i warunki premiowania, możliwość awansu i rozwoju zawodowego, relacje z szefem i współpracownikami. Na liście stresorów znajdujemy przede wszystkim: relacje z szefem i współpracownikami, nadmiar zadań i obowiązków lub ich niedobór, praca pod presją czasu, nadgodziny lub nieelastyczny czas pracy, problemy komunikacyjne – zaburzony przepływ informacji w firmie, niejasny zakres obowiązków, niesatysfakcjonujące wynagrodzenie, brak szans na rozwój, obawa przed utratą pracy.  

Stres w pracy a zdrowie

Pisaliśmy już o tym, że stres jest zjawiskiem nie tylko powszechnym ale i często porządanym. Szczególnie jeśli doświadczamy go we właściwym natężeniu. Taki stres mobilizuje i aktywuje do działania, pobudza kreatywność. Niestety, permanentny i wynikający z negatywnych stresorów przestaje wpływać na pracownika pozytywnie. Zbyt duży natłok obowiązków, kłopoty z relacjami interpersonalnymi, brak szansy na rozwój i ciągła presja czasu mogą mieć druzgocący wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Na stres zawodowy reagujemy fizjologicznie (np. pocimy się), emocjonalnie (denerwujemy), poznawczo (tracimy zdolności percepcyjne, popełniamy błędy) i behawioralnie (zaczynamy być impulsywni). Niestety, przewlekły stres w pracy skutkuje większymi problemami. Ich listę otwierają: problemy z koncentracją i odpoczynkiem, trudności w podejmowaniu decyzji i problemy z logicznym myśleniem, zmniejszenie zaangażowania w pracę, rozdrażnienie, permanentne zmęczenie, problemy ze snem, problemy zdrowotne (m.in. choroby serca, wzrost ciśnienia krwi, bóle głowy). Stres stanowi podłoże dla większości chorób cywilizacyjnych. Przedłużający się może prowadzić do reakcji nerwicowych, takich jak stany lękowe czy depresyjne. W dalszej kolejności wpływa na zdrowie fizyczne i osłabia układ odpornościowy, a to najprostsza droga do zbierających coraz większe żniwo nowotworów. Szczególnym przejawem przewlekłego stresu w pracy, któremu poświęca się obecnie wiele uwagi, jest zjawisko wypalenia zawodowego, wg agencji Slowlajf dotykające już 40% pracujących Polaków.  

Wpływ stresu na biznes

Permanentny stres doświadczany przez pracowników nie jest obojętny dla funkcjonowania organizacji. Jego przejawami są m.in.: zwiększona absencja pracownicza, zmniejszona produktywność i zaangażowanie w pracę, wzrost wypadków i niebezpiecznych paktyk – nadmierny poziom pobudzenia zwiększa prawdopodobieństwo błędu, a w konsekwencji wypadku, wzrost rotacji pracowników, wzrost kosztów związanych z większą zachorowalnością na choroby, które mają swoje podłoże w stresie – depresje, choroby układu krążenia i pokarmowego, nowotwory, wzrost liczby niezadowolonych klientów, osłabienie wizerunku firmy wśród pracowników i klientów. Koszty chorób będących konsekwencją stresu w pracy są lepiej widoczne w Stanach Zjednoczonych, gdzie to pracodawca ponosi koszty leczenia pracownika. W krajach europejskich koszty te są trudniej mieżalne, co nie znaczy że nie istnieją. Badania mówią, że już same absencje chorobowe związane ze stresem w pracy szacuje się na poziomie 36,5 % wszystkich nieobecności pracowników w Polsce. Świadomi pracodawcy nie mogą i nie chcą nie zauważać problemu, które rozwiązuje dostępna na rynku usługa wellnessu korporacyjnego – programów prozdrowotnych dla pracowników, których celem jest zadbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne w miejscu pracy.

źródła: http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/niemal-co-piaty-polak-zyje-w-ciaglym-stresie/  http://blogpsychologa.pl/praca-i-zycie-zawodowe/co-nas-stresuje-w-pracy https://www.ciop.pl/ http://tvn24bis.pl/praca-nie-czyni-wolnym-przeglad-prasy,563809 http://www.zus.pl/files/Stres_w_pracy_oraz_jego_wplyw_na_wystepowanie_wypadkow_przy_pracy.pdf

Jeśli chcesz porozmawiać o profilaktyce stresu w Twojej firmie wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.