+48 605 442 227 aneta.glass@koena.pl

Wypalenie zawodowe – co o nim wiemy?

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. W dobie chorób cywilizacyjnych, z których gro swój początek znajduje w stresie, nie trudno o wyczerpanie natury psychicznej. Instytucje badawcze biją na alarm, dostrzegając w zachowaniu pracowników coraz więcej symptomów schorzenia.

Jesteś profesjonalistą? Oddajesz się zawodowym tematom bez reszty i angażujesz w nie całą swoją energię tak, by osiągnąć sukces, a jeśli nie to chociaż by mieć pewność, że dałeś z siebie wszystko? Jeśli taka postawa nie jest Ci obca, warto, byś zawczasu poznał zagrożenia z niej płynące.

Wypalenie zawodowe to stan psychicznego i fizycznego wyczerpania, objawiający się dramatycznym spadkiem motywacji i aktywności, obniżeniem nastroju i satysfakcji z pracy i z życia. Najczęściej dotyka właśnie profesjonalistów – ludzi, którzy oddają się sprawie bez reszty i stawiają sobie bardzo wysokie wymagania. Pracują ponad normę, angażują się w 110%. Nie wszyscy potrafią jednak zarządzać swoimi zasobami energii, a wtedy organizm odmawia im posłuszeństwa. Porzebujemy przecież w równym stopniu mobilizacji i działania co regeneracji i odpoczynku. Zaburzenie tego stanu i proporcji, zaburza działanie całego systemu.

 

Grupy ryzyka

Wypalenie zawodowe dotyka przede wszystkim ludzi pracujących bezpośrednio z klientem – służby zdrowia, policję, nauczycieli, pracowników instytucji państwowych. Ryzyko zaangażowania emocjonalnego w sprawy klienta – w jego problemy (często przykre czy tragiczne) i emocje jest w tych profesjach bardzo duże, a jego skutki bardzo osłabiają psychikę. Nadmierne przeżywanie problemów innych ludzi destabilizuje nasz własny świat, wymęcza emocjonalnie, aż w końcu wypala. Badania mówią, że w tej grupie pracowników zawodowo wypalonych może być nawet 40%*.

Na wypalenie narażone są też osoby, które mają stały kontakt z przełożonymi i współpracownikami. Relacje interpersonalne w miejscu pracy często rodzą stresujące sytuacje – konflikty, zaburzenia komunikacji, a niekiedy też szeroko pojęty mobbing. Osoba słabsza psychicznie lub nie posiadająca rozwiniętych umiejętności miękkich nie da rady na dłuższą metę egzystować w takich realiach.

 

Wypalenie zawodowe – przyczyny

To, jacy jesteśmy, decyduje, czy znajdujemy się w grupie ryzyka czy nie. Nasza odporność na stres, umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność pracy z emocjami innych – wszystkie te czynniki mają decydujący wpływ na higienę naszego zdrowia psychicznego.

Jednocześnie jednak na wypalenie wpływa środowisko zawodowe i jego wymagania:

niewłaściwa komunikacja i zły przepływ informacji (często już przy rozpoczęciu pracy),
niesprecyzowane warunki zatrudnienia – zakres obowiązków, wynagrodzenie, odpowiedzialność itp.
presja czasu i niedostosowanie zakresu obowiązków do możliwości czasowych,
rutyna w pracy,
złe stosunki z przełożonymi i współpracownikami,
 fizyczne środowisko pracy obciążające zdrowie pracownika – syndrom chorego budynku, niewłaściwe oświetlenie czy cyrkulacja powietrza, niewłaściwa ergonomia miejsca pracy, brak zastosowania podstawowych zasad biurowego feng shui (np.: ustawienie krzesła tyłem do drzwi),
zadania znacznie powyżej lub poniżej kompetencji,
brak wsparcia informacyjnego, emocjonalnego i materialnego,
 poczucie niesprawiedliwości,
 nadmierna lub paraliżująca biurokracja, niewłaściwe procedury w firmie,
 brak możliwości rozwoju i awansu,
 konieczność przystosowania się do norm społecznych i firmowych sprzecznych z wartościami wyznawanymi przez pracownika.

 

Wypalenie zawodowe – rola pracodawcy w przeciwdziałaniu zjawisku

Zanim wypalenie rozwinie się w pełni, pojawiają się symptomy, które informują o pogłębiających się problemach natury psychicznej. Warto obserwować swój zespół, bo odpowiednio wczesna diagnoza umożliwia podjęcie kroków zaradczych i uruchomienie zmiany w pożądanym kierunku.

Proponowane pracownikom środki zaradcze to przede wszystkim uświadamianie czym jest zjawisko wypalenia zawodowego i jakie są jego symptomy oraz szkolenie ze sposobów zapobiegania chorobie. Pracodawca może zaproponować pracownikom wsparcie na poziomie grupowym lub – w przypadku osób szczególie narażonych na wypalenie – opiekę indywidualną.

W ramach działań grupowych sięgnąć można po warsztaty i szkolenia z zakresu takiej tematyki jak: zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie stresem w pracy, planowanie ścieżki zawodowej, nauka zdrowej asertywności i skutecznej komunikacji. Wsparcie indywidualne to np. sesje z psychologami i coachami, które pomagają zdiagnozować problem, nauczyć się rozpoznawać własny potencjał energetyczny i jego dynamikę czy poznać przykłady działań naprawczych, jeśli ryzyko wypalenia jest coraz bardziej realne.

W przypadku wypalenia zawodowego, jak przy innych chorobach, najważniejsza jest profilaktyka. Wyżej wymienione elementy wellnessu korporacyjnego umożliwiają zaradzenie problemowi wypalenia już w jego zalążku. By zrobić to skutecznie, warto sięgnąć po wsparcie specjalistów od wellnessu korporacyjnego. W ramach przygotowania oferty przeprowadzą oni w firmie dokładną analizę potrzeb, która pokarze czy w zespole istnieje problem lub ryzyko wypalenia zawodowego i na tej podstawie zaproponują skuteczne nań antidotum.

 

 

żródła:

http://www.kariera.pl/czytaj/1260/wypalenie-bardzo-drogo-kosztuje/

Jeśli chcesz porozmawiać o przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu w Twojej firmie wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.